Cây huệ hòa bình

Cây huệ hòa bình có tên khoa học Spathiphyllum sp, huệ hòa bình là cây cảnh có khả năng loại bỏ được cồn, acetone, trichloroethylene, benzene và formaldehyde.
Cây hệu hòa bình là cây trồng khoẻ, tươi tốt, đẹp với hoa trắng và mang lại năng lượng tốt. Đặc biệt chậu hoa cảnh này rất dễ chăm sóc và là một giải pháp tốt cho thị giác. Hãy trồng loại cây này ở nhà và nó sẽ là một người gác cửa tuyệt vời.cay-hue-hoa-binh